Tyto obchodní podmínky upravují vztahy mezi prodávajícím a kupujícím v oblasti prodeje zboží.

Prodávajícím je společnost Green Farm Laboratories s.r.o., Husinecká 903/10, Žižkov, 130 00 Praha 3, IČO: 04278364, DIČ: CZ04278364, email: info@greenfarm.cz, zákaznická linka: +420 214 214 783.

Kupujícím může být pouze osoba starší 18 let. Kupující při zahájení obchodních vztahů předává prodávajícímu pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje, které chce mít uvedeny na nákupních dokladech. Zakoupením produktů, jež jsou v obchodní nabídce prodávajícího, nevznikají kupujícímu žádná práva na používání registrovaných značek, obchodních názvů a označení zboží, firemního loga či jiných označení kteréhokoliv z výrobců zboží, resp. prodávajícího.

Kupní cena zboží se platí v českých korunách. V případě, že je objednané zboží skladem, odesíláme jej do 3 pracovních dnů od objednání. O případné nedostupnosti objednaného zboží (přerušení výroby, výpadek dodávek apod.) bude zákazník informován pomocí e-mailu nebo telefonicky.

Prodávající poskytuje záruku na zboží v rozsahu obecně platných předpisů. Reklamace je dle typu produktu realizována výměnou produktu či vrácením peněz. V případě reklamace je nutno předložit fakturu, resp. doklad o zaplacení. Reklamace musí být uplatněna neprodleně po zjištění vady.

Zboží je hrazeno buď dobírkou, platbou předem formou platby složenky nebo bankovním převodem, službou SIPO nebo jiným platebním nástrojem sjednaným mezi kupujícím a prodávajícím.

Zbožím jsou doplňky stravy (potraviny pro zvláštní výživu), vitamíny, minerály, stopové prvky apod. Zodpovědnost za jejich působení nese výrobce. V případě dlouhotrvajících potíží a zhoršování zdravotního stavu se kupujícímu doporučuje obrátit se na lékaře či lékárníka. Nesprávným použitím je takové použití, které je v rozporu s informacemi v příbalovém letáku, nebo s doporučením lékaře či lékárníka. Prodávající nenese odpovědnost za nesprávné použití léčivého přípravku nebo doplňku stravy.

Zboží je registrováno u příslušných státních orgánů České republiky. V případě, že kupující zakoupené zboží doveze nebo dále pošle na jakékoliv místo mimo území České republiky, nezodpovídá prodávající za to, zda v tomto místě je zboží schváleno k prodeji, resp. zaregistrováno. Totéž platí v případě, že prodávající pouze odešle dle dispozice kupujícího po předchozí dohodě na místo mimo území České republiky, které označí kupující.

Veškeré osobní údaje Kupujících jsou důvěrné a budou uchovávány a zpracovány v souladu se zákonem. Vyhrazujeme si právo žádat o údaj roku narození, jako kontrolu Vaší plnoletosti. Prodávající zpracovává osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Kupující má možnost kdykoliv písemně či telefonicky požádat Prodávajícího o informace týkající se zpracování svých osobních údajů, či vyslovit nesouhlas s jejich zpracováním pro obchodní a marketingové účely, resp. s jejich předáním třetím stranám. Kupující může obdržet výhodné, unikátní nabídky od pečlivě vybraných obchodních partnerů Prodávajícího poštou, telefonem, SMS nebo e-mailem. Kupující může kdykoli požádat o změnu osobních údajů.

Prodávající si vyhrazuje právo změny cen i v průběhu dne bez předchozího upozornění. Kupujícímu bude dodáno zboží za cenu platnou dle ceníku v okamžiku objednání.

Kupující má právo odstoupit od smlouvy do 15-ti dnů od převzetí zboží v případě, že zboží objednal a bylo mu doručeno. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit uvedené podmínky: Kupující je povinen prodávajícímu zaslat písemné oznámení o tom, že odstupuje od smlouvy, ve kterém uvede jméno, adresu, telefonní číslo a číslo účtu, na který má být kupní cena vrácena. Zboží je kupující povinen doručit na adresu Green Farm Laboratories, s.r.o. poste restante 190 00 Praha 9. Zboží odeslané a doručené zpět na adresu prodávajícího musí být v původním nepoškozeném obalu, nesmí být použité nebo poškozené a musí být kompletní (včetně příslušenství, návodu apod.). Současně s vráceným zbožím je kupující povinen doručit prodávajícímu kopii dokladu o zakoupení zboží. Zboží doporučujeme pojistit a neposílat na dobírku. V takovém případě nebude prodávajícím převzato. V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět. Při splnění všech výše uvedených podmínek pro odstoupení od smlouvy bude cena za zboží vrácena kupujícímu převodem na jeho účet, a to nejpozději do pěti pracovních dnů poté, kdy bude zboží doručeno prodávajícímu. V případě nesplnění některé z výše uvedených podmínek nebude moci prodávající akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude vráceno kupujícímu zpět. Prodávající je oprávněn účtovat kupujícímu vzniklé náklady.

V případě spotřebitelského sporu týkajícího se prodeje našeho zboží či poskytování našich služeb je pro mimosoudní řešení spotřebitelského sporu příslušná Česká obchodní inspekce – www.coi.cz („ČOI“), na kterou se můžete obrátit ohledně jakéhokoliv spotřebitelského sporu. K podání návrhu na zahájení mimosoudního řešení sporů a k získání informací o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů (včetně přeshraničních sporů) můžete využít také na webovou stránku https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage.

Informace o produktech v internetovém prezentaci prodávajícího mají pouze ilustrační, resp. informativní charakter a v některých detailech se mohou lišit od dodávaného zboží.